Foto: Henrik Ahrnborg Tel 0703115015 för flygfoto Foto: OzDeleau Foto: Jenny Upplandsgården