Ge företaget fördelar med CRM

Mjukvaran ”Customer Relationship Management” förkortas som CRM och hjälper ditt företag med att skapa bra kundrelationer. Med hjälp av mjukvaran kan du också stärka försäljningen och skapa kundlojalitet vilket är viktigt för att hålla förhållandet till kunden vid liv. Utan kunder går företaget snart omkull, och vinsterna samt framgångarna uteblir.

Med ett bra system för CRM kan företaget arbeta strategiskt med sina kundrelationer. CRM är både ett tillvägagångssätt och en strategi för att skapa nöjdare medarbetare och kunder. Ett smart CRM-system kan ge stöd för ärendehantering, affärsprocesser och marknadsföring och stöttar medarbetarna i att arbeta mer effektivt.

Content intelligence

Nyligen gjordes en rapport kring de mest intressanta trenderna inom content-branschen. Här gick det att se hur så kallad ”content intelligence” utvecklats där CRM är kopplad till artificiell intelligens.

  • Content intelligence kan användas för att processa content-data i förhållande till konsumenternas beteenden.
  • Det hjälper företag att bättre bygga marknadsstrategier, baserat på mer exakt kunskap.
  • Det är ett bra hjälpmedel som kan användas som en måttenhet där contentflödets fördelar kan ses före reklamkampanjens.

Personal- och kundvård positivt

Genom att behandla kunderna väl och hålla koll på vad de gillar med företaget, dess produkter och tjänster går det att uppnå en större kundlojalitet. Detta leder i längden till bättre vinst och ett positivt ekonomiskt resultat. Men det är också viktigt med personalvård, det vill säga hur exempelvis butikskedjor behandlar sin personal. En undersökning som utfördes av tre forskare från Ekonomihögskolan som ligger vid Lunds universitet visade att hur kunderna upplever att företagen behandlar sin personal har stor inverkan på konsumenternas köpbeteende. När serviceföretagen inte bryr sig om sin personal känner kunden att hen inte kan lita på exempelvis råvarornas ursprung och kvalitet. Företag bör här inse kopplingen mellan personalvård och kundvård, det är inte positivt för verksamheten att sköta saker på ett sätt utåt sett och på ett annat sätt bakom kulisserna.

Undersökningen publicerades i en av de främsta marknadsföringstidskrifterna i Europa och visade att HR-image påverkade både betalningsvilja och köp hos kunderna, och detta kunde ske både i negativ och i positiv riktning. Ansvarig för projektet var Johan Anselmsson som är docent på Ekonomihögskolan. Han uppmanar konsumenterna att tydligt säga ifrån till företagen och visa vad de har för åsikter. Under de fem år som forskarna har rest runt och haft möten med företag i projektet har de förstått att marknadsföring och HR är helt olika funktioner. Inom handel och service har man länge sagt att personalen är den främsta resursen, samt att lojala och nöjda kunder börjar med en nöjd personal vars glada attityd smittar av sig på kunderna.

Bland de företag som låg i topp vad gäller konsumenternas uppfattning fanns ICA, Apoteket, Systembolaget och Akademibokhandeln. Kunderna ansåg att dessa företag var bland de bästa på att ta väl hand om personalen. Undersökningen gjordes på över tusen konsumenter av Niklas Bondesson, Johan Anselmsson och Frans Melin som arbetar vid Ekonomihögskolan i Lund. Runt denna tid skrevs det mycket i skånsk media kring hur lokala restauranger och internationella klädkedjor hyllades av branschfolk men samtidigt inte brydde sig om den egna personalen.