Gör extern revision

Om du driver en reklambyrå är det mycket viktigt att du årligen gör en oberoende revision. Eftersom din reklambyrå hela tiden jobbar med nya klienter är det viktigt att dina klienter kan lita på dig och att du från första stund framstår som trovärdig.

Att göra revision handlar om att djupgående se över ditt företags ekonomiska situation och transaktioner. Skatteverket kräver revision. Men revision handlar om så mycket mer: din möjlighet att vara trygg i dina affärsbeslut och ta tag i problem i förväg. Genom att anlita Grant Thornton för företagets revision har en extern revisor kontrollerat ditt företag, vilket ger större trovärdighet. Och trovärdighet är mycket viktigt för att lyckas inom reklambranschen.

Fokusera på kärnverksamheten

Som reklambyrå är marknadsföring din kärnverksamhet. För att lyckas som företag är det viktigt att ha rätt fokus. Då kan du långsiktigt bygga upp kärnverksamheten, utveckla företagets olika områden och bli bäst i branschen. Reklambranschen är hård. Idag konkurrerar ditt företag inte bara med andra svenska reklambyråer, utan även mot internationella företag. Du måste växa och utveckla kärnverksamheten, inte lägga tid på dåliga affärsbeslut, felaktiga transaktioner eller avtal.

Extern revision ger trovärdighet

När du söker klienter och samarbetspartners vill du naturligtvis att ditt företag ger ett bra intryck från först början. Helst bästa möjliga intryck. Hårdvalutan idag heter trovärdighet. Det räcker inte med att du är skicklig på marknadsföring och kan skapa fantastiska reklamkampanjer, det kan också flera andra reklambyråer, utan du måste upplevas som det bästa alternativet. På alla plan. Både dina klienter och samarbetspartners måste från först sekund förstå att du är en seriös aktör. Genom att ha extern revision från en trovärdig byrå visar din reklambyrå att den inte har något fuffens för sig. Inga transaktioner att skämmas för, inga konstiga skatteplaneringar med dolda inkomster som inte får komma fram i dagsljuset. I och med digitaliseringen blir trovärdighet också viktigt utifrån att ett felaktigt rykte kan förstöra så mycket. Det kan gå snabbt. Du vill att ditt företag ska bli omskrivet i Dagens Industri för att det är det bästa i branschen, inte för felaktiga avdrag eller suspekta transaktioner. Genom extern revision kan både du och dina samarbetspartners känna er trygga i att er ekonomi är solid och som den ska. Du fokuserar på din kärnverksamhet och dina externa revisorer fokuserar på att skydda er från framtida felaktigheter och ger er trovärdighet.