Marknadsföring – ska du ta hjälp av advokat?

I arbetet med marknadsföring kan det vara bra att rådfråga en advokat. Det gör att problem kan undvikas redan på förhand. Exempel på problem som annars kan uppstå är felaktiga avtal, olaglig sponsring, att det inte är tillräckligt tydligt när reklam görs eller att en produkt marknadsförs med felaktiga påståenden.

Marknadsföring är inte så enkelt som det kan verka. I dagens ständiga flöden av information är det lätt att tro att det är okej att publicera nästan vad som helst men det finns en relativt sträng lagstiftning som reglerar vad som är tillåtet inom marknadsföring. Det är ett regelverk du kan ta hjälp av en advokat för att inte bryta mot.

Att förebygga problem

Det kan verka överdrivet att ta hjälp av en advokat när du ska utforma marknadsföring. I själva verket är det lätt att göra fel, även om det inte är meningen. Därför finns det all anledning att du tar kontakt med en advokatbyrå och kollar att det du gör stämmer överens med marknadsföringslagen. Det kan också vara bra till exempel om du ska skriva NDA-avtal. Att redan i förväg hitta det som skulle kunna vara problematiskt är ett bra sätt för dig att förebygga problem.

Vad kan egentligen gå fel?

Exempel på när det gått fel i marknadsföringen är inte svåra att hitta. Vanliga fel är att det inte gjorts tillräckligt tydligt att innehållet är reklam eller att felaktiga påståenden görs. En som råkat ut för det är Katrin Zytomierska som marknadsförde en fiskolja med påståendet att den skulle stärka immunförsvaret – ett påstående som inte är okej eftersom det inte finns forskning som stödjer det. Zouiten Kenza är ett exempel på att missa att vara tydlig nog med att materialet som publiceras är reklam, vilket också är ett brott mot marknadsföringslagen.

Inte bara enskilda personer kan göra fel, även större organisationer eller arrangörer kan råka ut för det. Ett exempel är Way Out West som misstänks för olaglig sponsring.

Allt det här skulle lätt kunna undvikas om de i förväg kontaktat en advokat.