Digital marknadsföring – nu och då

Med hjälp av internet kan företag nå många potentiella kunder och det gäller därför att planera sin marknadsföring. Hur såg det ut förr och  fungerar marknadsföring på internet egentligen?

Hur företag marknadsför sig har inte alltid sett likadant ut genom tiderna och med digitaliseringen har marknadsföringsstrategierna ytterligare förändrats. Förr behövde företag inte marknadsföra sig på samma sätt som idag, mest på grund av att det inte fanns så många alternativ att välja mellan. Varje butik eller verksamhet hade få konkurrenter och de goda vitsorden lockade flera kunder. 

Internet triggar spioneri mellan konkurrenterna

När en konsument söker en specifik produkt går denne oftast ut på internet och söker sig fram. Den som har skött sin marknadsföring bäst får oftast kundens förtroende vilket resulterar i ett köp. Det finns många faktorer som spelar in i en kunds beslut, allt från pris till recensioner. Därför är det viktigt att all information finns tillgänglig, vilket är möjligt nu när alla varor kan publiceras på företagens respektive hemsidor. Detta leder i sin tur till att företag bevakar varandra eftersom det är viktigt att veta vad konkurrenten gör som företaget själva kanske inte gör. Exempelvis om en butik sänker priset på en vara gäller det för konkurrenterna att syna deras priser och justera för att själva inte bli för dyra. I slutändan skapar konkurrens en bra marknad där konsumenten blir nöjd då den får välja själv från flertalet alternativ. 

Internet skapar tillväxt för företagen

Eftersom internet når otroligt många människor, och dessutom når människor globalt, kan ett företag växa mycket på kort tid genom sin marknadsföring. Ett talesätt säger “om du inte syns på internet, finns du inte” och det stämmer verkligen. Eftersom alla konsumenter idag gör sin efterforskning online behöver ditt alternativ finnas där. Se till att lägga tid och resurser på din marknadsföring, det kommer gynna dig och ditt företag i längden.