Få företagets material översatta av professionella översättare

Driver du ett företag som är verksamt i mer än ett land, eller som vänder sig till människor som talar olika språk? De flesta företag faller faktiskt inom den här kategorin, då det även i ett enda land eller en enda stad talas många olika språk. Människor som talar svenska, engelska eller något annat språk flytande som andraspråk tar oftast till sig texten bättre på sitt modersmål. Vissa tänker sig att det är tillräckligt att använda sig av maskinöversättning, men det kan medföra med stora risker jämfört med mänskliga översättare.

För att uppnå bra resultat är det så gott som ett måste att ta hjälp av en mänsklig översättare istället för en maskinöversättare. Ett bra tips är att ta kontakt med en översättningsbyrå som behärskar det språk du skriver på och de språk du vill ha texten översatt till. På detta sätt kan du kontinuerligt nå ut med ditt material till dina önskade kundgrupper och de marknader som du är verksam inom, och få sådant som annonser, produkter och nyhetsbrev anpassade för olika språk.

Fördelar med att översätta ditt material

När du får ditt material översatt till olika språk kan du nå nya kunder och regioner som annars inte skulle ta till sig ditt budskap och dessutom nå en djupare förståelse för materialet när det är på personers modersmål. Inom vissa branscher och målkunder är detta av stor vikt för att nå en bredare publik, till exempel inom bokförlag, där många inte har förmågan eller motivationen att ta sig genom romaner på något annat än modersmålet.

Anledningar att inte använda maskinöversättning

Vissa undrar vad som är fel med att låta ett program hantera texten åt dig och det finns många anledningar. En av de största är att maskinöversättare är dåliga på översättningar mellan vissa språk, till exempel mellan europeiska och asiatiska språk och kan mata ut text som är helt grammatiskt felaktig eller som feltolkar vad det är du vill ha sagt. När du dessutom använder dig av kulturella referenser och humor förvirras datorprogrammet helt och får stora svårigheter att tolka texten, medan en mänsklig översättare instinktivt förstår att du använder ironi eller syftar på aspekter av din kultur.