Utbilda företaget för större lönsamhet

Ett hälsosamt företag är ett företag som inte bara har en ekonomisk lönsamhet utan också mår bra på insidan. En vacker yta innebär inte automatiskt en frisk insida, och det gäller för både människor och alla typer av verksamheter. Under en kortare period kan ett snyggt yttre vara både framgångsrikt och beundrat, men i långa loppet måste hälsan vara på topp för att en lång och god livskvalitet ska kunna uppnås.

För att ditt företag ska vara så friskt och lönsamt som möjligt är det viktigt att du satsar ordentligt på de anställda. En god arbetsmiljö består av en kombination av många faktorer, till exempel:

  • bra ledarskap
  • fin sammanhållning
  • gemensamma mål
  • kompetent konfliktlösning och stresshantering
  • ergonomi
  • rena och trevliga lokaler

Därför bör du satsa på teambuilding

Diverse,Group,Of,People,Hands,Together,Partnership,TeamworkEn av de mest konkreta och upplyftande sakerna du kan göra för din verksamhet är att satsa på kompetent företagsutbildning som ger ett stort antal verktyg för trivsel på jobbet och ökad lönsamhet. Det kan handla om föreläsningar där experter inom olika områden berättar om sina erfarenheter och ger goda råd och insikter, eller teambuildande aktiviteter som får de anställda att känna sig tryggare och mer sammansvetsade som grupp. Oavsett vilken slags verksamhet du driver påverkar de sociala relationerna arbetsglädjen i allra högsta grad. Det är en mångfacetterad fråga som handlar om både individen och gruppen. En konflikträdd chef kan till exempel skapa osäkerhet och osämja på arbetsplatsen genom att inte ta itu med situationer som uppstått mellan medarbetare.

Det är också vanligt att många känner sig stressade på jobbet och i Sverige har stressrelaterade sjukskrivningar ökat markant under de senaste årtiondena. Rent ekonomiskt innebär det stora förluster men också att arbetsmiljön är problematisk – även för dem som för närvarande inte känner sig stressade. Problemet går inte att bara sopa under mattan utan är något som varje företag bör satsa på i reparerande såväl som förebyggande syfte.

Kunskap är makt

Wood,Bookshelf,In,The,Shape,Of,Human,Head,And,BooksDet är också upp till de anställda att ta väl hand om varandra och att vara uppmärksamma på kollegornas fysiska och mentala hälsa. Att förvänta sig att det sker med automatik eller att räkna med att alla har ”sunt förnuft” och vet exakt hur olika problem manifesterar sig är däremot ett stort, men tyvärr ganska vanligt, misstag. Alla personer uttrycker sig och reagerar på högst individuella vis och stress eller mental ohälsa yttrar sig inte enbart på ett sätt. Med en god företagsutbildning öppnas nya kommunikationsvägar och de anställda lär sig att stötta och hjälpa varandra, såväl som att känna igen varningssignaler hos sig själva och andra. En person som uppfattas ha vissa översittartendenser är inte alltid medveten om det och en individ som är blyg eller har bristande självförtroende kan behöva lite uppmuntran för att få ta mer plats. Alla är lika viktiga eftersom kedjan aldrig är starkare än sin svagaste länk. Det finns alltid utrymme för utveckling och med nya insikter och bra redskap kan ett företag få ett enormt lyft tack vare utbildning och effektiva teamutvecklingsmetoder.