Skaffa whiteboard för bättre marknadsföring

Ett väldigt praktiskt verktyg för kreativ marknadsföring är en whiteboard på väggen i kontoret. Den underlättar när ni ska brainstorma, utveckla marknadsföringsstrategier och för att lättare lösa problem tillsammans. Den påminner er om er vision och strategier, samtidigt som det är lätt att ändra innehåll.

Som företagare är det smart att sätta upp en whiteboard på väggen. Datorer och skärmar är bra till mycket, men när det handlar om kreativitet är det oftast bäst att vara analog. Det är så enkelt att skriva på tavlan, sudda, skapa mindmaps och lösa problem. Vare sig du driver företaget själv eller har arbetskamrater är en whiteboard en självklarhet på väggen. Särskilt när du håller på med marknadsföring. Det underlättar att kunna visualisera och rita upp dina visioner och strategier på ett lätt sätt. Att stå och skriva på tavlan gör dig faktiskt även mer kreativ än när du sitter på en stol. Är ni flera som arbetar med marknadsföring tillsammans kommer ni lättare att kunna kommunicera nya idéer genom whiteboard-tavlan. Du hittar din whiteboard på Alloffice som har ett stort utbud av både whiteboards-tavlor och allt annat som du behöver till kontoret.

Whiteboard-tavla som marknadsföringsverktyg

Driver du ett företag är marknadsföring oerhört viktigt. Marknadsföring handlar om en kombination av kreativitet, kommunikation, analysering och strategier. Det räcker inte med känsla och idéer för att lyckas. Det måste vara rätt idéer som omsätts på ett smart sätt. Det är klokt att vara flera som hjälps åt med marknadsföringen. Då är det bra att ha en whiteboard att skriva upp olika idéer, kampanjer och strategier på. En person skriver och ritar, medan de andra kommer på bra sätt att nå ut till kundgruppen. En annan fördel med en whiteboard är att det är så lätt att rita. Rita är inte bara något som barn gör. Genom att rita ett problem går det mycket lättare att lösa problemet. Ni vill nå en särskilt kundgrupp med er bästa produkt. Så ni ritar både produkt och kundgrupp, samt skriver upp vad ni gjort och vad som fungerat. Eller inte fungerat. Då kan ni sedan alla tillsammans titta på whiteboarden. Ni har en överskådlig bild över problemet och ni vet alla vad ni samtalar om. En vanlig orsak till att möten drar ut på tiden eller att människor missförstår varandra är att de samtalar om olika saker. När allt är abstrakt i tanken blir det lättare fel, än när alla tittar på samma tavla, ser samma bilder och läser samma ord. Fördelen med en whiteboard när du arbetar med marknadsföring är:

• Skapar kreativitet
• Du kan rita problem och lösningar
• Alla i gruppen samtalar om samma sak

Brainstorming

Som företag är det också smart att ha en whiteboard för att lättare kunna brainstorma tillsammans. Ni har ett problem som ni ska lösa. Alla idéer är välkomna, hur dåliga de än kan låta från början. Allt skrivs upp på er whiteboard. Genom att skriva upp så att alla ser samma ord och bilder behöver ni vare sig upprepa er eller missa en bra idé. När ni ser alla idéer på tavlan är det också lättare att skapa kreativa lösningar och se hur de olika delarna hänger ihop. En whiteboard-tavla underlättar verkligen för företagare som vill skapa tydliga mål för att utveckla verksamheten.